Fortsæt til hovedindholdFortsæt til navigationFortsæt til søgeformular

Personlig assistance

Personlig assistance i erhverv

Hvis en medarbejder møder barrierer i arbejdsopgaver på grund af et handicap, har du mulighed for at give medarbejderen praktisk hjælp eller særlig personlig støtte med ordningen for personlig assistance. Ordningen kan også kombineres med de øvrige muligheder for støtte.

 

Hvilke støttemuligheder omfatter ordningen?

Hvis din medarbejder har et fysisk handicap, kan en personlig assistent hjælpe med det praktiske, som fx specifikke løft, sekretær- eller chaufførbistand og korrekturlæsning.

Er der tale om en medarbejder med et psykisk eller kognitivt handicap, kan der derimod være behov for særlig personlig støtte, såsom støtte til at skabe struktur, overblik eller kvalitetssikring af opgaver.

Den personlige assistent kan også fungere som tolk, hvis medarbejderen har et tolkebehov, fx på grund af et hørehandicap.

 

Hvem er omfattet?

  • Ansatte i ordinære job og fleksjob
  • Selvstændige
  • Personer, der deltager i virksomhedspraktik eller løntilskud efter beskæftigelsesloven.

 

Omfang

Ved 37 timers ansættelse kan en medarbejder som udgangspunkt få personlig assistance i op til 20 timer om ugen. I de særlige tilfælde, hvor der er tale om flere eller meget omfattende handicap, kan man få assistance i op til fuld tid, dvs. 37 timer ved 37 timers ansættelse. Ved deltidsansatte, delvis raskmeldte og fleksjobansatte, kan man som udgangspunkt få personlig assistance i op til 20/37- dele af den fremmødte tid. Det vil være jobcentret i din medarbejders bopælskommune, som foretager en konkret vurdering af behov, samt hvorvidt der kan bevilges personlig assistance.

 

Ansættelse og tilskud

Den personlige assistent kan fx være en eller flere kollegaer, som allerede er ansat i virksomheden. Du kan også vælge at ansætte en assistent i virksomheden, rekvirere assistenten hos et vikarbureau eller rekvirere en tolk fra et tolkekontor, hvis der er behov for tolkning. Du får som arbejdsgiver et tilskud til den personlige assistents løn fra jobcentret i medarbejderens bopælskommune.

 

Eksempler på, hvordan en personlig assistent kan yde støtte i jobbet

Per er pædagog og ordblind. Han får personlig assistance til at renskrive det, som han har indtalt på sin diktafon i forbindelse med den skriftlige del af arbejdet. Den personlige assistent er en kollega, som også er ansat som pædagog.
Marcus er tømrer med speciale i at lægge tag. Efter en whiplashlæsion har han nedsat kraft i venstre arm og snurren i fingrene. En personlig assistent hjælper 10 timer om ugen med at bære værktøj og materialer op på taget, og på den måde kan Marcus fortsat klare jobbet.
Back to top