Fortsæt til hovedindholdFortsæt til navigationFortsæt til søgeformular

Mentorstøtte

Medarbejdere med handicap kan tilknyttes en mentor, når der for en periode er behov for særlig støtte for at kunne udføre jobbet. Mentoren er ofte en kollega i virksomheden, som frikøbes af jobcentret i et antal timer, men støtten kan også rekvireres hos et mentorkorps.

 

En mentor kan fx støtte din medarbejder socialt på arbejdspladsen. Mentoren kan også yde støtte uden for arbejdstiden, hvis din medarbejder har behov for særlig støtte i forbindelse med fx offentlig transport. Det er dog ikke et krav, at man har et handicap, for at få en mentor.

 

Tanken med ordningen er, at mentoren understøtter, at der sker en udvikling hos medarbejderen, således at der med tiden ikke længere er behov for mentorstøtten. Derfor er mentorstøtten midlertidig i op til 6 måneder.

 

Kontakt dit lokale jobcenter og forhør dig om mulighederne, hvis du mener, at en mentor kan være relevant for en af dine medarbejdere.

 

Eksempel på, hvordan en mentor kan hjælpe medarbejderen i jobbet

Lise har et udviklingshandicap og i nogle år har hun arbejdet på et beskyttet værksted. Hun modtager førtidspension. Et lokalt cafeteria kunne godt tænke sig at ansætte Lise. Efter en praktikperiode på tre måneder, blev Lise ansat i job med løntilskud for førtidspensionister. For at give Lise den nødvendige støtte under skiftet til et ”rigtigt” job, blev en medarbejder i cafeteriet frikøbt fem timer hver uge for at være mentor for Lise i de første måneder.
Back to top