Fortsæt til hovedindholdFortsæt til navigationFortsæt til søgeformular

Hjælpemidler

Hjælpemidler – arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning

Hvis din medarbejder møder barrierer i forbindelse med opgavevaretagelsen, kan der søges om hjælpemidler hos jobcentret i medarbejderens bopælskommune.

 

Hjælpemidler kan fx være arbejdsredskaber, mindre arbejdspladsindretninger og undervisningsmaterialer, alt efter hvad behovet er. Jobcentret betaler hele udgiften til hjælpemidlet. Det vil være jobcentret i din medarbejders bopælskommune, der foretager en konkret vurdering af behov, samt hvorvidt der kan bevilges et hjælpemiddel.

 

Besøg Hjælpemiddelbasen og få overblik over hjælpemidler og brugen af disse i forhold til forskellige typer af handicap.

 

Eksempler på, hvordan hjælpemidler kan støtte medarbejderen i jobbet

Anette har ADHD og arbejder som kontorassistent. Hun er bevilget IT-udstyr i form af en digital kalender, som kan være med til at strukturere hendes arbejdsdag og en Time Timer, der kan hjælpe hende med at bevare koncentrationen i forbindelse med at udføre bestemte opgaver.
Jørn er kørestolsbruger og arbejder som journalist hos et reklamebureau. Hans kontor ligger på 1. sal i en bygning, hvor der ikke er elevator. Jobcentret bevilger en trappelift til virksomheden, så Jørn kan komme til og fra kontoret på 1. sal.
Back to top