Fortsæt til hovedindholdFortsæt til navigationFortsæt til søgeformular

Mentorstøtte

Borgere med et handicap har mulighed for at få tilknyttet en mentor, hvis de for en periode har behov for særlig støtte for at kunne udføre opgaver, der er nødvendige for, at de kan varetage deres job.

Hvad indebærer ordningen?

En mentor er ofte en kollega på arbejdspladsen, som frikøbes af jobcentret i et antal timer. Støtten kan også rekvireres hos et mentorkorps.

En mentor kan fx støtte personen socialt på arbejdspladsen, men mentoren kan også yde støtte uden for arbejdstiden, hvis der er behov for særlig støtte i forbindelse med fx at tage offentlig transport, møde op om morgenen, tage kontakt til jobcenteret og kommunen o.l.

Tanken med mentorordningen er, at mentoren understøtter, at medarbejderen udvikler sig i jobbet, så personen med tiden ikke længere har behov for mentorstøtten. Derfor er mentorstøtten midlertidig i op til 6 måneder. Det er dog ikke et krav, at man har et handicap, for at få en mentor.

Mentorordningen kan benyttes til alle, der har et afgørende behov for en mentor for at opnå, gennemføre eller bevare et beskæftigelsesrettet forløb eller job.

Der kan f.eks. ydes mentorstøtte til personer, som:

  • deltager i kontaktforløb
  • deltager i beskæftigelsesrettede tilbud
  • er ansat i fleksjob
  • er delvis raskmeldte
  • er ansat i ordinært arbejde
  • er selvforsørgende
  • påbegynder ordinær uddannelse (personer under 30 år)

Hvordan søges bevillingen?

  • Gennem kontakt til personens sagsbehandler eller en nøgleperson på handicapområdet i det lokale jobcenter for at høre mere om muligheden for at få en mentor

Læs mere om mentorstøtte 

Eksempel på, hvordan en mentor kan hjælpe medarbejderen i jobbet

Lise har et udviklingshandicap, og i nogle år har hun arbejdet på et beskyttet værksted. Hun modtager førtidspension. Et lokalt cafeteria kunne godt tænke sig at ansætte Lise. Efter en praktikperiode på tre måneder blev Lise ansat i job med løntilskud for førtidspensionister. For at give Lise den nødvendige støtte under skiftet til et ”rigtigt” job, blev en medarbejder i cafeteriet frikøbt fem timer hver uge for at være mentor for Lise i de første måneder.
Back to top