Fortsæt til hovedindholdFortsæt til navigationFortsæt til søgeformular

Løntilskud til nyuddannede

Løntilskud til nyuddannede personer med handicap (isbryderordning)

Isbryderordningen er et særligt løntilskud til nyuddannede med et handicap. Ordningen har til formål at give nyuddannede personer med et handicap erhvervserfaring.

Hvad indebærer ordningen?

Ordningen betyder, at nyuddannede med handicap kan arbejde på en arbejdsplads til overenskomstmæssig løn.

Jobcentret i den lokale bopælskommune kan give et tilskud til den nyuddannedes løn. Tilskuddet forhandles mellem arbejdspladsen og jobcentret og afhænger af personens evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet i samme omfang som øvrige ansatte i virksomheden. Man kan være ansat i isbryderordningen i op til ét år, og ordningen kan kombineres med de øvrige ordninger, fx personlig assistance eller hjælpemidler, hvis dette er nødvendigt for, at personen kan varetage sit job.

For at være omfattet skal ansøgeren (jf. kompensationsloven):

  • have gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed
  • have en gennemført en uddannelse, der giver ret til optagelse i en A-kasse (intet krav om medlemskab)
  • mangle erhvervserfaring inden for det område, som uddannelsen kvalificerer til

Det er samtidig et krav, at ansættelsen i isbryderordningen påbegyndes inden 2 år efter afsluttet uddannelse.

Der er ikke krav om ledighed forud for ansættelse i isbryderordningen. En person kan komme i isbryderordningen direkte fra uddannelse eller job.

Det er ikke en betingelse, at tilbuddet om ansættelse med løntilskud er inden for et ansættelsesområde, som uddannelsen kvalificerer til. Det er jobcenteret, der vurderer, hvorvidt en person skal have tilbud om ansættelse med løntilskud efter bestemmelsen.

Hvordan søges bevillingen?

  • Gennem kontakt til personens sagsbehandler eller en nøgleperson på handicapområdet i det lokale jobcenter for at høre mere om muligheden for at blive isbryder

Eksempler på anvendelse af isbryderordningen

Eva er uddannet IT-supporter og har en alvorlig synsnedsættelse. Efter et halvt års ansættelse i isbryderordningen bliver Eva en vigtig medarbejder, og arbejdsgiver vælger at fastansætte hende i programmeringsafdelingen. Eva har fået bevilget personlig assistance i 15 timer om ugen til oplæsning af post, samt til chaufførbistand rundt til virksomhedens kunder.
En ulykke har medført, at Susanne har spastisk lammelse – mest i benene. Hun bliver som nyuddannet pædagog ansat i job med løntilskud gennem isbryderordningen. Der bevilges 10 timers personlig assistance om ugen til specifikke løfteopgaver. Susanne bliver fastansat efter et års ansættelse med løntilskuddet.
Back to top