Fortsæt til hovedindholdFortsæt til navigationFortsæt til søgeformular

Kompensationslovens handicapbegreb

Handicapbegrebet omfatter tre betingelser: Der skal være en begrænsning, bl.a. som følge af fysiske, kognitive eller psykiske funktionsnedsættelser, der hindrer, at en person med handicap kan deltage i erhvervslivet, og det må være sandsynligt, at begrænsningen vil være af lang varighed.

Funktionsnedsættelse som begrænsning

En funktionsnedsættelse behøver ikke at være et handicap, men kan i konkrete tilfælde blive det, hvis en person med funktionsnedsættelse møder barrierer i sine omgivelser, eksempelvis på en arbejdsplads, som direkte skyldes funktionsnedsættelsen og følgerne af denne. Det er netop i sådanne situationer, at mulighederne for at kompensere for at skabe lige muligheder for erhvervsudøvelse bør overvejes.

En funktionsnedsættelse kategoriseres således som et handicap i de situationer, hvor en funktionsnedsættelse udgør en barriere for personen i forhold til de specifikke opgaver, som personen skal varetage i et job eller på en efter- eller videreuddannelse.

Langvarig funktionsnedsættelse

En funktionsnedsættelse kan i kompensationslovens forstand ikke være en midlertidig og/eller kortvarig funktionsnedsættende tilstand, fx et brækket ben, en brækket arm eller et korterevarende forløb med hovedpine som følge af hjernerystelse. Hvis en person derfor i en periode er ude af stand til at varetage sit arbejde på de vilkår, som pågældende ellers normalt er i stand til, er det ikke nok til, at personen er omfattet af kompensationsloven og derved kan få kompensation efter kompensationsloven.

En funktionsnedsættelse skal således have en langvarig karakter for at være et handicap omfattet af kompensationsloven. En langvarig funktionsnedsættelse kan f.eks. være, hvis man bliver født med nedsat hørelse, bliver lam efter en ulykke eller får diagnosen PTSD. Der er således tale om en langvarig funktionsnedsættelse, når den ikke er begrænset til en bestemt periode, herunder når den ikke har en afslutningsdato.

Denne distinktion mellem midlertidig funktionsnedsættelse og funktionsnedsættelse som langvarig barriere i forhold til et specifikt job eller en uddannelse er således essentiel for vurderingen af bevilling af støtte gennem de forskellige ordninger præsenteret her.

Back to top