Fortsæt til hovedindholdFortsæt til navigationFortsæt til søgeformular

Mentorstøtte

Du har mulighed for at søge om at få tilknyttet en mentor, hvis du for en periode har behov for særlig støtte for at kunne udføre opgaver, der er nødvendige for, at du kan varetage dit job. Mentoren er ofte en kollega på din arbejdsplads, som frikøbes af jobcentret i et antal timer, men støtten kan også rekvireres hos et mentorkorps.

 

En mentor kan fx støtte dig socialt på arbejdspladsen, men mentoren kan også yde støtte uden for arbejdstiden, hvis du har behov for særlig støtte i forbindelse med fx offentlig transport.

 

Tanken med mentorordningen er, at mentoren understøtter, at du som medarbejder udvikler dig i jobbet, så du med tiden ikke længere har behov for mentorstøtten. Derfor er mentorstøtten midlertidig i op til 6 måneder. Det er dog ikke et krav, at man har et handicap, for at få en mentor.

 

Hvis du har behov for en mentor, kan du kontakte dit lokale jobcenter og høre mere om mulighederne for ordningen.

 

Eksempel på, hvordan en mentor kan hjælpe medarbejderen i jobbet

Lise har et udviklingshandicap og i nogle år har hun arbejdet på et beskyttet værksted. Hun modtager førtidspension. Et lokalt cafeteria kunne godt tænke sig at ansætte Lise. Efter en praktikperiode på tre måneder, blev Lise ansat i job med løntilskud for førtidspensionister. For at give Lise den nødvendige støtte under skiftet til et ”rigtigt” job, blev en medarbejder i cafeteriet frikøbt fem timer hver uge for at være mentor for Lise i de første måneder.
Back to top